• Goals
 • Spectrum
 • AIDS Epidemic model

Модель допомагає відповісти на декілька ключових запитань, зокрема:

 • Скільки коштів необхідно для досягнення цілей стратегічного плану?
 • Яких цілей може бути досягнуто за допомогою наявних ресурсів?
 • Як різні схеми розподілу ресурсів впливають на досягнення програмних цілей?

Goals пов’язує статті бюджету з рівнем охоплення послугами, змінами поведінки, запобіганням новим випадкам інфікування ВІЛ. Модель працює зі статтями бюджету, що стосуються основних видів профілактики (наприклад, цільові профілактичні програми серед ГВР, ДКТ, спеціальні шкільні програми, розповсюдження презервативів), догляду та лікування (наприклад, паліативна допомога, лікування опортуністичних інфекцій), підтримки (наприклад, сироти), та програмного менеджменту (наприклад, політика, адвокація, адміністрування). Модель пов’язує рівень охоплення профілактичними заходами зі змінами у поведінці (практика використання презервативів, звернення з приводу лікування ІПСШ, кількість статевих партнерів, вік початку статевого життя) через матрицю впливу, що базується на результатах 200 досліджень ефективності профілактичних втручань. Ефект від профілактичних заходів є вагомішим в умовах впровадження високоякісних програм догляду та лікування, а також у сприятливому політичному середовищі. Модель передачі ВІЛ-інфекції серед населення розраховує, як зміни у поведінці знижують кількість нових випадків інфікування.

Cистема моделювання політики «Spectrum» консолідує ряд моделей в інтегрований пакет, що містить 7 компонентів:

 1. Демографія (Дем Продж) – Програма, призначена для складання прогнозів в області народонаселення на основі поточної чисельності населення, рівнів фертильності, смертності та міграції для окремих країн чи регіонів.
 2. Планування сім’ї (Фам План) – Програма, призначена для прогнозування потреб у плануванні сім’ї з метою досягнення національних цілей щодо задоволення намірів подружніх пар в області фертильності.
 3. Переваги-витрати – Програма, призначена для порівняння витрат на здійснення програм у галузі планування сім’ї з перевагами, що були отримані у ході реалізації цих програм.
 4. СНІД (Модель впливу СНІДу – МВС) – Програма, призначена для прогнозування наслідків від СНІДу, включаючи загальну кількість ВІЛ-інфікованих осіб, смертей від СНІДу, людей, які потребують лікування, сиріт тощо.
 5. Соціально-економічні наслідки швидкого зростання рівня фертильності і чисельності населення (РАПІД) – Програма, призначена для прогнозування соціальних та економічних наслідків швидкого зростання рівня фертильності і чисельності населення для таких секторів, як трудові ресурси, освіта, охорона здоров’я, урбанізація і сільське господарство.
 6. Репродуктивне здоров’я підлітків (Ньюджен) – Програма, призначена для вивчення впливу політики і програм на репродуктивне здоров’я підлітків, включаючи вагітність, ВІЛ-інфекцію та інші ІПСШ.
 7. Попередження передачі ВІЛ від матері дитині – Програма, призначена для вивчення витрат і переваг різних програм з ППМД, спрямованих на унеможливлення вертикальної передачі ВІЛ.

Spectrum використовується більшістю країн для отримання національних оцінок чисельності ЛЖВ.

AIDS Epidemic model є інструментом, який може бути використаний для прогнозування тенденцій для різних типів концентрованих епідемій. Але, останнім часом, розробниками програмного забезпечення було проведено значну роботу щодо вдосконалення цієї моделі, що робить цілком ймовірним застосування АЕМ у якості альтернативного/вспоміжного інструменту й в Україні.

Метод моделювання базується на зміні динаміці поведінкових характеристик представників груп ризику (частота статевих контактів, їх захищеність та пропорційний розрахунок числа ймовірних випадків інфікування на основі коефіцієнтів трансмісії ВІЛ) з певним коригуванням на дані щодо поширеності ВІЛ серед цієї групи. Використання АЕМ дозволяє побудувати прогнози щодо розвитку епідемії на період до 2050 року, але слід зауважити, що найбільш точні прогнози можуть бути побудовані лише на період 10-15 років.