“Соціальна обумовленість і показники здоров’я підлітків та молоді” – це нова публікація, підготовлена за результатами опитування учнівської молоді та керівників навчальних закладів в Україні, проведеного в межах міжнародного проекту «Health behaviour school-aged children» (HBSC) – Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді У цій роботі представлені сучасні тенденції в поведінці підлітків стосовно здоров’я та вплив соціального оточення […]