Рекомендації Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини в цифровому середовищі містить адаптовану версію Рекомендації CM/ Rec(2018)7 Комітету міністрів державам членам про принципи дотримання, захисту та реалізації  прав дитини  в  цифровому середовищі. Вони були розророблені Радою Європи, європейською організацією, до складу якої входять 47 країн і яка має головний офіс у Страсбурзі, Франція. Її створили, щоб гарантувати, що всі ці країни захищають права людини, зокрема права дітей, запобігаючи будь-якому виду насильства щодо них і підтримуючи дітей, щоб розвинути весь їхній потенціал.

Рекомендації розбиті на три тематичні групии:

  1. Про які найважливіші речі потрібно пам’ятати, захищаючи права дітей?
  2. Які з твоїх прав потрібно захищати та чому?
  3. Що повинні гарантувати уряди й інші суб’єкти, щоб діти могли користуватися своїми правами в цифровому середовищі?

You may also like