Аналіз зацікавлених сторін дає змогу визначити інтереси різних груп, що допоможе заручитися підтримкою тих, хто позитивно оцінює можливі наслідки стратегії, та управляти ризиком, який спричиняють незацікавлені в стратегії сторони.

Такий аналіз проводиться з метою виявити інтереси всіх зацікавлених сторін, зокрема їхні потреби в інформації; потенційні конфлікти інтересів та ризики; можливості зацікавлених сторін (ресурси); осіб та групи, які залучатимуться до участі в стратегічному плануванні; шляхи вдосконалення процесу розроблення і власне стратегії та зменшення чи, бажано, ліквідації впливу можливих негативних наслідків як на стратегію, так і на вразливі групи населення.

Аналіз зацікавлених сторін – одна із складових моделі аналізу ситуації профілактики ВІЛ серед ПГР у рамках проекту ЮНІСЕФ. Як частина дослідницького компоненту він вносить у спільну структуру проекту характеристику основних сторін, що надають послуги або є відповідальними за ухвалення рішень у сфері профілактики ВІЛ/СНІД серед ПГР.

  • Україна
  • Білорусія
  • Молдова
  • Грузія
  • Азербайджан