Ситуаційний аналіз – один з етапів стратегічного планування. Є ретельним аналізом внутрішнього і загального середовища, в результаті якого визначаються сильні та слабкі сторони, ризики і додаткові можливості, що чекають організацію в результаті того або іншого ходу розвитку подій. Результатом ситуаційного аналізу може бути вибір однієї з альтернативних стратегій розвитку/досягнення цілей.

Приклади:

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» спільно з Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, Кримінологічною асоціацією України та Харківським національним університетом внутрішніх справ напередодні проведення Євро-2012 в Україні здійснили ситуаційний аналіз дитячого секс-туризму. За результатами аналізу були сформовані рекомендації щодо зменшення ризику поширення дитячого секс-туризму.

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_179.html