У фокусі цього дослідження — дозвілля міської молоді.

Дослідни_ці припускають, що дозвілля молодих людей в Україні залежить не лише від їхніх особистих інтересів і вподобань: на доступність і різноманітність дозвілля можуть впливати такі структурні фактори як гендер, рівень доходу, сфера зайнятості та умови праці.

Метою цього дослідження є окреслити особливості проведення дозвілля серед молодих людей віком 18-35 років, які працюють у сфері послуг, інформаційних технологій, культури і креативності та живуть у Хмельницькому, Херсоні, Івано-Франківську.

Ці міста були обрані з двох причин. З одного боку, вони схожі між собою за кількістю населення і роллю в адміністративно-територіальному устрої країни. Саме тому на їхньому прикладі можно прослідкувати спільні тенденції у дозвіллі молодих людей, роботі закладів культури, розробці культурних політик.

З іншого боку, на прикладі Херсона, Хмельницького та Івано-Франківська можна помітити деякі регіональні відмінності між містами на Північному Заході, Півдні, Заході України відповідно. Попри те, що міста середнього розміру мають менше фінансових та інституційних ресурсів порівняно з містами-мільйонника- ми, вони мають достатньо потенціалу для розвитку культури і підтримки молодих людей.

Завдання дослідження:

  • з’ясувати, які потреби, запити на проведення дозвілля, зокрема культурного дозвілля, існують у представни_ць різних груп молоді у трьох містах;
  • з’ясувати, які відмінності існують у кількості вільного часу, способах проведення дозвілля, доступності культурних послуг і закладів серед різних груп молоді;
  • визначити, чи враховуються потреби та інтереси різних груп молоді, зокрема вразливих груп, при розробці місцевих культурних політик;
  • дослідити, як місцеві культурні політики впливають на способи проведення вільного часу різних груп молоді, зокрема вразливих груп;
  • визначити, яка роль державних культурних інституцій у дозвіллі різних груп молоді;
  • дослідити, чи задовольняє наявна у місті інфраструктура державних і комунальних закладів культури (кінотеатри, бібліотеки, театри, музеї) потреби у проведенні дозвілля різних груп молоді;
  • розробити рекомендації для покращення підготовки і втілення місцевих культурних політик з урахуванням потреб молоді.

Існує припущення, що міста, які пропонують різноманітні можливості для задоволення потреб в освіті, культурі, спорті й розвагах, є більш конкурентоспроможними і мають кращі перспективи економічного зростання (Florida & Mellander, 2015).

У цьому дослідженні йдеться мова і про дозвілля міської молоді, і про доступність культурного дозвілля в трьох містах України.

Дослідження провів аналітичний центр Cedos за підтримки Українського культурного фонду.

Подивитись результати дослідження

You may also like