“Соціальна обумовленість і показники здоров’я підлітків та молоді” – це нова публікація, підготовлена за результатами опитування учнівської молоді та керівників навчальних закладів в Україні, проведеного в межах міжнародного проекту «Health behaviour school-aged children» (HBSC) – Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді

У цій роботі представлені сучасні тенденції в поведінці підлітків стосовно здоров’я та вплив соціального оточення на стан здоров’я учнівської молоді.

содер

Аналіз отриманих даних дає підстави визначити пріоритети формування навичок здорового способу життя з урахуванням особливостей різних статево-вікових груп і надати відповідні рекомендації.

Робота адресована як тим, хто готує і приймає в Україні рішення з питань збереження здоров’я, формування здорового способу життя та виховання здорової поведінки української молоді, яка на- вчається (керівникам органів державної влади та управління, впливовим політикам і громадським діячам тощо), так і вчителям, медпрацівникам, молодіжним лідерам, волонтерам молодіжних громадських організацій, тобто тим людям, які безпосередньо займаються профілактикою ризиків, наданням знань і прищепленням молоді життєво необхідних навичок здорової поведінки.

Публікація підготовлена і виготовлена за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Понад 30 років проект «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (Health Behaviour in School-Aged Children – HBSC) існує як інноваційне міжнародне дослідження, яке дає можливість отримати глибоке розуміння добробуту молоді, поведінки щодо здоров’я та соціального контексту. У співпраці з Європейським регіональним бюро ВООЗ кожні чотири роки в 49 країнах і регіонах Європи та Північної Америки проводиться дослідження серед підлітків, які складають приблизно шосту частину населення світу.

Україна є учасником міжнародного дослідницького проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (HBSC) з 2001 року.

Науковий керівник проекту в Україні – О.М. Балакірєва, канд.соціол.наук, завідуюча відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, голова правління ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”.

На сьогодні в Україні проведені п’ять хвиль опитування (2002 р. опитано 5267 осіб; 2006 р. – 6535 осіб, 2010 р. – 10 343 особи, 2014 р. – 11 390 осіб, 2018 – 13 337 осіб), що стало можливим за підтримки головного партнера – Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

 

You may also like