Інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (ІІТО) запрошує зацікавлених фахівців подати пропозиції щодо проведення серії навчальних заходів для фахівців, що працюють з молоддю з питань профілактики ВІЛ, сексуального та репродуктивного здоров’я та запобігання насильству в освітньому середовищі.

Дані навчальні курси плануються з метою надання практичної допомоги медичним, соціальним і педагогічним працівникам, психологам, працівникам молодіжних організацій в країнах Східної Європи і Центральної Азії в плануванні і проведенні профілактичних заходів і акцій інформаційного та освітнього характеру серед підлітків і молоді (в тому числі, представників ключових груп населення) і наданні їм медико-психолого-соціальної допомоги.

В ході навчання учасники повинні бути ознайомлені з (А) міжнародними підходами щодо організації та проведення профілактичної роботи серед молоді або кращими практиками профілактичної роботи з проблеми ВІЛ і СНІДу серед підлітків та молоді і (Б) профілактики насильства в освітніх установах, а також з глобальними, регіональними та страновим ресурсами (в тому числі, розробленими за підтримки ЮНЕСКО *) з тематики здоров’я, розвитку і профілактичної освіти підлітків і запобігання насильства в освітніх установах.

За підсумками проведених курсів навчені фахівці повинні оволодіти знаннями і навичками, необхідними для:

  • планування та проведення профілактичних заходів і акцій серед підлітків і молоді в тому числі з просування тестування на ВІЛ / або впровадження в практику своєї роботи кращих підходів і методів профілактичної роботи, в тому числі з просування тестування на ВІЛ;
  • запобігання насильству в освітніх установах і ефективного реагування на його випадки.

Перевагу буде надано пропозицій з дистанційного навчання. Середня тривалість кожного навчального курсу – не менше 4-5 тижнів (36 годин лекцій (вебінарів), самостійної навчальної та практичної роботи.

Вітається використання презентацій, коротких відео фільмів, анімованої інфографіки, електронних навчальних курсів, активне залучення учасників в освітніх процес через аналіз конкретних ситуацій, дискусію, виконання домашніх завдань (проектів) та ін. Успішне вивчення курсу (участь в не менш ніж 80% занять і складання підсумкового тесту) має підтверджуватися сертифікатом.

В цілому в період з квітня по грудень 2016 р повинно бути навчено не менше 200 фахівців з Білорусі, України, Казахстану, Росії та інших країн регіону.

Вимоги виконавцю:

Спеціаліст повинен мати, щонайменше, п’ятирічний досвід профілактичної роботи серед підлітків і молоді, в тому числі, розробки та проведення освітніх заходів в очній формі і методом дистанційного (онлайн) навчання, володіти хорошим знанням питань профілактики ВІЛ, насильства, збереження сексуального та репродуктивного здоров’я підлітків.

Здатність фахівця виконати поставлені завдання повинна бути підтверджена попереднім досвідом роботи, розробленими навчально-методичними матеріалами та навчальними курсами.

Зацікавлені фахівці можуть надсилати свої пропозиції щодо проведення навчальних заходів (короткий опис змісту і методики навчальних заходів, цільової аудиторії, очікуваних результатів), службову біографію і вказати бажану суму винагороди за електронною адресою: y.plakhutina@unesco.org до уваги Юлії Плахутіной до 15 квітня 2016 р.

Після вивчення пропозицій, що надійшли, ІІТО зв’яжеться з вибраними фахівцями.

You may also like