Анотація

Аналіз вартості проектів – важливий інструмент для розуміння того, як функціонує той чи інший проект. На відміну від аудиту, який призначений для контролю витрат та їх доцільності, здійснення аналізу вартості проектів дозволяє планувати і формувати оптимальні бюджети проектів. Даний аналіз, демонструючи зацікавленим учасникам соціального сектору приблизну вартість витрат при реалізації проекту на місцевому рівні, є необхідним як для самої організації, так і для інших організацій, які запускають аналогічні проекти, оскільки дозволяє оптимально скласти бюджет проекту та (або) аргументувати необхідність ресурсної підтримки проекту (з боку держави, фондів, донорів).

На кого розраховано

Модуль розрахований на підготовку фахівців з моніторингу та оцінки вартості проектів з числа зацікавлених осіб як з боку організації, яка здійснює проект (менеджерів проектів, бухгалтерів, керівників організацій та інших), так і донорів проектів.

Основні питання за темою

 • Сутність і призначення моніторингу затрат та аналізу вартості проектів
 • Витрати проектів та їх класифікація
 • Існуючі джерела отримання інформації щодо діяльності та результатів проектів
 • Методи отримання відомостей щодо діяльності та результатів проектів
 • Систематизація та представлення даних моніторингу затрат

Література

Основна:

 1. Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2003.
 2. Инструмент (пакет таблиц) для прогнозирования затрат и финансирования КМП и Руководство по его использованию (ПРОЕКТ) [Электронный ресурс] // World Health Organization. – 2006. – Режим доступа к ресурсу: http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cMYP_Costing_Tool_Manual_Vs.1.3_Ru.pdf.
 3. Куманараяке Л. Указания по калькуляции себестоимости стратегий профилактики ВИЧ/СПИДа среди инъекционных наркоманов / Л. Куманараяке, Д. Уокер., 1999. – 127 с. – (Лондонская школа гигиены и тропической медицины).
 4. Пособие по оценке стоимости мероприятий по профилактике ВИЧ инфекции / [Л. Кумаранаяке, Д. Пепперол, Х. Гудмен и др.]. – Женева: ЮНЭЙДС, 2000.
 5. Руководство по исчислению затрат на осуществление стратегий профилактики ВИЧ / СПИДА / [Л. Куманараяке, Д. Пепперел, Х. Гудмен та ін.]., 2000. – 116 с. – (Лондонская школа гигиены и тропической медицины).

Додаткова:

 1. Введение в анализ эффективности использования средств в рамках программ профилактики ВИЧ, Украина. Инструментарий сбора данных по стоимости / LSHTM. – 2001.
 2. Экономическая эффективность мер по профилактике ВИЧ среди инъекционных наркоманов в Светлогорске / [Л. Кумаранаяке, С.Вотс, П.Викерман та ін.]. – Женева: ЮНЭЙДС, 2000.
 3. Costing Guidelines for HIV Prevention Strategies [Электронный ресурс] // Geneva, Switzerland. – 2000. – Режим доступа к ресурсу: http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub05/jc412-costguidel_en.pdf.
 4. Paxton A. HIV/AIDS Program Costing Tools: Concepts and Methods Used under the USAID Health Policy Initiative, Costing Task Order [Электронный ресурс] // A. Paxton, N. Carvalho. – Washington, DC: Futures Group, Health Policy Initiative, Costing Task Order. – 2013. – Режим доступа к ресурсу: http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/1551_1_Costing_Tool_Guide__FINAL.pdf

You may also like