Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах:
Книга 1. Інклюзивна освіта: вибір батьків Колупаєва А.А., Таранченко О.М.
Книга 2. Дитина із затримкою психічного розвитку Сак Т.В., Марчук Т.Ф., Прохоренко Л.І.
Книга 3. Дитина із порушенням слуху Литовченко С.В., Борщевська Л.С., Жук В.В.
Книга 4. Дитина із порушенням зору Вавіна Л.С., Гудим І.М.
Книга 5. Дитина із порушенням розумового розвитку Мерсіянова Г.М., Макарчук Н.О.
Книга 6. Дитина із церебральним паралічем Чеботарьова О.В.
Книга 7. Дитина із порушенням моленнєвого розвитку Сухіна І.В.
Книга 8. Дитина з аутизмом Скрипник Т.В.
Книга 9. Гіперактивна дитина Рібцун Ю.В.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України No 1/ІІ-3628 від 30.04.10 р.)
Видання здійснено в рамках виконання проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні”, що реалізується за фінансової підтримки CiDA.

You may also like