Освітні програми формування здорового способу життя молоді

Анотація

Програми формування культури здорового і безпечного способу життя учнівської молоді – це комплексна програма формування знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, які забезпечують збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як одного з ціннісних складових, що сприяють пізнавальному і емоційному розвитку молодої людини, досягненню планованих результатів освоєння основний освітньої програми навчального закладу.

На кого розраховано

Програма зацікавить тих, хто готує і приймає рішення з питань збереження здоров’я, формування здорового способу життя та виховання здорової поведінки української молоді, що навчається (керівникам органів державної влади і управління, впливовим політикам і громадським діячам тощо), а також вчителів, молодіжних лідерів, волонтерів молодіжних громадських організацій, батьків, тих, хто безпосередньо займаються профілактикою ризиків, наданням знань і прищепленням молоді життєво необхідних навичок здорової поведінки.

Основні питання за темою:

 • Теоретичні засади дослідження проблеми здоров’я
 • Визначення понять, компонентів і передумов
 • Аналіз стану здоров’я дітей в Україні
 • Чинники, що впливають на здоров’я дітей і підлітків та основи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 • Напрями роботи навчального закладу щодо формування здорового способу життя
 • Співпраця (партнерство) з питань формування здорового способу життя молоді
 • Впровадження освітніх технологій формування здорового способу життя в навчальний процес
 • Формування знань і навичок здорового способу життя в позаурочній діяльності, профілактика шкідливих звичок

Література

 1. Афонюшкин О. С. Анализ эффективности реализации программы по формированию здорового образа жизни у учащейся молодежи [Текст] / О. С. Афонюшкин // Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 513-515. – http://www.moluch.ru/archive/51/6491/
 2. Афонюшкин О. С. Практическая модель формирования здорового образа жизни учащейся молодежи [Текст] / О. С. Афонюшкин // Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 605-608. – http://www.moluch.ru/archive/80/14302/
 3. Афонюшкин О. С. Теоретические аспекты модели формирования здорового образа жизни у молодежи [Текст] / О. С. Афонюшкин // Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 399-400. – http://www.moluch.ru/archive/59/8363/
 4. Белова Н.И., Основные направления формирования здорового образа жизни учащейся молодежи//автореферат диссертации по социологии, специальность ВАК РФ 22.00.04, Москва, 2006 г. – http://cheloveknauka.com/osnovnye-napravleniya-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni-uchascheysya-molodezhi
 5. Єрмакова Т., Основні напрями формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі – http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-11/09ytstep.pdf
 6. Міхєєва Л., Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління// Український науковий журнал “ОСВІТА РЕГІОНУ” №3, 2011 р. – http://social-science.com.ua/article/577
 7. Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільств – http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=169799EF
 8. Яременко О. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи Монографія / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 207 с. – http://www.twirpx.com/file/1249293/

You may also like