Видання здійснено Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках проекту «Формування базису для розширення усесторонньої статевої освіти в Україні» за підтримки Данської Асоціації Планування Сім’ї (DFPA).

Посібник для проведення інтерактивних занять є складовою тренерського методичного комплекту «Здоров’я молоді та його складові». Публікація містить методичні рекомендації щодо організації та проведення інтерактивних занять в рамках тем, що відповідають інтегрованим змістовним лініям, зазначеним у оновленій у 2017 році програмі предмету «Основи здоров’я» для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник стане у нагоді освітянам в інтеграції інтерактивного, особистісно-орієнтованого навчання у їхні навчальні програми задля сприяння у емоційному, фізичному та духовному розвитку підлітків та молоді, їх позитивного самосприйняття та розвитку навичок ефективної комунікації, відповідального ставлення до здоров’я, в тому числі репродуктивного здоров’я, безпечної статевої поведінки, попередження насильства тощо. Дана публікація доповнюється наочними матеріалами – плакатами, презентацією у форматі PowerPoint, для їх використання під час проведення окремих інтерактивних вправ, що увійшли до цього Посібника.

You may also like