У навчально-методичному комплексі представлено навчальну програму курсу «Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі» та науково-методичний посібник «Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі».

Зміст програми розроблено на модульній основі. У пояснювальній записці подається мета, завдання, очікувані навчальні результати та навчальна стратегія курсу. Дається розгорнутий зміст кожного модуля, який доповнюється рекомендованою літературою; визначено теми доповідей і список додаткової літератури. У науково-методичному посібнику представлено відомості, які висвітлюють зміст кожного з трьох модулів навчальної програми.

Розглядаються:

  • особливості контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі
  • індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами на основі індивідуального навчального плану
  • індивідуальне оцінювання розвитку соціальної компетентності учнів в інклюзивному класі
  • особливості особистісного і пізнавального розвитку дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій
  • можливі напрямки психокорекційної роботи з описаними категоріями дітей в інклюзивному класі

You may also like