У виданні розкрито новітні тенденції розвитку соціальної роботи як професійної діяльності та як системи знань. Представлено останні визначення соціальної роботи, наведено огляд поточних практик і технологій соціальної роботи, етичних принципів цієї діяльності. Видання має дві частини: у першій містяться схеми, таблиці до основних тем курсу, які унаочнюють сприйняття матеріалу студентами. Друга частина має хрестоматійний характер, вона являє собою читанку з перекладів міжнародних матеріалів, а також статей і матеріалів з питань соціальної роботи, опублікованих авторкою в останні роки. Видання може бути використано як посібник до курсів «Вступ до соціальної роботи», «Теорії соціальної роботи» «Методи соціальної роботи», «Соціальна робота з різними групами клієнтів» та інших дисциплін освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів із соціальної роботи.

You may also like