21 грудня 2020 року колегія Міністерства освіти і науки України схвалила нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти. Це дозволить продовжити реформу дошкільної освіти, а також забезпечить наступність між дошкіллям і школою.

Після доопрацювання Базовий компонент дошкільної освіти буде затверджено наказом МОН та оприлюднено.

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

Стандарт ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:

 1. повага до особистості дитини, її потреб та можливостей, індивідуального досвіду;
 2. зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я дитини та її емоційний розвиток;
 3. цінність гри як провідного виду діяльності дитини дошкільного віку та активного пізнавального інтересу;
 4. визнання розвивального потенціалу безпечного та інклюзивного освітнього середовища;
 5. цінність родинного виховання та родинного благополуччя для розвитку дитини.

Оновлений Стандарт забезпечить підвищення доступності дошкільної освіти в Україні. Він спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Базовий компонент дошкільної освіти заснований на компетентнісному підході до освіти. Набута компетентність – це результат дошкільної освіти та особистісне надбання, що відображає:

 • емоційно-ціннісне ставлення;
 • сформованість знань;
 • здатність і навички до активного, творчого впровадження набутого досвіду, зумовленого емоційно-ціннісним ставленням і сукупністю засвоєних знань.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва».

Важливим аспектом оновлення Стандарту є забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою. Ключові компетентності Стандарту за освітніми напрямами логічно перетікають у ключові компетентності Державного стандарту початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями «Дитина в природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» продовжуються математичною та природничою освітніми галузями Стандарту початкової освіти, а «Мовлення дитини» – мовно-літературною та інформатичною.

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується і через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти:

 • проявляти творчість та ініціативність;
 • керувати емоціями;
 • висловлювати та обґрунтовувати власну думку;
 • критично мислити;
 • приймати рішення;
 • розв’язувати проблеми;
 • співпрацювати в колективі.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти України, що відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій. Оновлений Стандарт створює умови для цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Нагадаємо, протягом грудня 2020 року та січня-лютого 2021 року триває серія вебінарів «Якісна дошкільна освіта в Україні» для педагогів.

Джерело: mon.gov.ua

Дивіться додатково:

10 вебінарів з підвищення якості дошкільної освіти в Україні разом з ЮНІСЕФ та фондом «Крок за кроком»

You may also like