За підтримки проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» було фіналізовано переклад Тематичного інформаційного бюлетеня Європейського суду з прав людини «Права дітей».

Європейський суд з прав людини, спираючись на міжнародні та європейські договори з прав людини, підкреслив потребу дітей в особливому захисті у зв’язку з їхньою вразливістю. Отже, кожна дитина має право на такі заходи захисту, яких потребує її статус малолітньої особи, з боку її сім’ї, суспільства і держави. Комітет міністрів так само рекомендував сім’ям, суспільству і державам виділяти більше коштів на захист дітей, враховуючи їхню вразливість і залежність у своєму розвитку від дорослих.

Як результат, при ухваленні всіх рішень, що стосуються дітей, найкращі інтереси останніх мають першорядне значення і повинні повністю й ефективно дотримуватися. Це тягне за собою позитивні зобов’язання держав щодо дітей, щоб будь-які вжиті заходи ніколи не шкодили їхньому здоров’ю та розвитку.

У Тематичному інформаційному бюлетені Європейського суду з прав людини «Права дітей» наведена низка прикладів загальних та, індивідуальних заходів, яких держави вжили та про які повідомили в контексті виконання рішень ЄСПЛ для забезпечення гарантій і захисту прав дітей, зокрема їхнього права на свободу від жорстокого поводження і підневільного стану, права на свободу і безпеку, доступ до суду, сімейного життя, процедури повернення у разі викрадення і свободи від дискримінації в сімейному праві, питаннях спадкування й освіти.

Цей документ буде цікавим правникам, науковцям та всім, хто слідкує за практикою Європейського суду з прав людини, оскільки він надає актуальну інформацію про практику Європейського суду з прав людини з питань правосуддя дружнього до дитини.

Тематичний інформаційний бюлетень Європейського суду з прав людини «Права дітей» доступний для завантаження тут.

Джерело: https://www.coe.int/uk

You may also like