Навчально-методичний посібник присвячено висвітленню сутності та показників профілактики насильства в освітньому середовищі, методів його дослідження та умов створення безпечного освітнього простору. Програма складається з теоретичного матеріалу та практичної складової.

Знімок екрана о 15.38.17

Публікація призначена керівним та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемами створення безпечного освітнього середовища.

Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

 

Зі Вступу до посібника (стор.6-7)

Згідно з концепцією Нової української школи, ключовими компетентностями, які мають бути сформовані в школі, є соціальні й громадянські. Йдеться про всі форми поведінки, потрібні для ефективної й конструктивної участі в громадському житті, в сім’ї, на роботі; про вміння працювати з іншими на результат, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів. Формування саме цих компетентностей, а також поваги до прав і свобод людини, нетерпимости до приниження її чести й гідности, фізичного або психічного насильства, до дискримінації за будь-якими ознаками визначено як одну із засад державної політики у сфері освіти відповідно до Закону України «Про освіту» від 2017 року.

Формуванню соціальних та громадянських компетентностей сприяє побудові освітнього процесу на засадах відновного підходу в освіті.

Відновні практики починаються з бажання школи діяти конструктивно і стежити, щоб усі прийняті нею методи спиралися на гідність і повагу у відносинах. Створення відновлювальної культури – це спільний шлях усього колективу: спочатку кожен починає з себе, після чого – всі разом опановують новий погляд на відносини і формують навички їх побудови. Саме в навчальних закладах діти отримують приклад того, як спілкуватися один з одним, як вирішувати проблеми та відновлювати стосунки.

З 2018 р. ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з Міністерством освіти і науки України впроваджує системну діяльність, спрямовану на запобігання та протидію насильству в закладах освіти. Чинниками ефективності такої системи було визначено запровадження медіації та відновних практик, а інституційне забезпечення покладене на службу порозуміння закладу освіти, діяльність якої направлена на сприяння зменшенню соціальної напруженості міжособистісних взаємин у колективі засобами медіації та формуванню навичок безконфліктного спілкування і навичок виходу з конфліктних ситуацій серед усіх учасників освітнього процесу (як педагогів(-инь), так і учениць та учнів). В основу методичного забезпечення системного підходу покладені принципи безпечного та дружнього до дитини освітнього середовища. Того ж часу була проведена серія опитувань щодо розповсюдженості конфліктів в учнівському середовищі та можливих шляхів їх подолання. В опитуванні взяли участь учні та учениці з 60 закладів освіти з Донецької та Луганської областей. За результатами анкетування встановлено: 37% респондентів відповіли, що конфлікти призвели до бійок або ж тілесних ушкоджень, 52,5% учнів та учениць зазначили, що конфлікти призводили до образ та принижень, 30,5% – до цькування когось з учнів/учениць. Покарати винуватця або винуватицю конфлікту самостійно готові 11% опитаних. Зрозуміти, наскільки респонденти готові ідентифікувати наслідки через конфліктну ситуацію, можна через аналіз відповідей опитаних стосовно ознак, до яких саме наслідків може призвести конфлікт. Відтак, 64,7% вказують, що конфліктна ситуація може призвести до агресії, 44,7% що така, ситуація призведе до насильства, яке може відбуватись систематично, 56,1% вказують, що через конфліктну ситуацію буде руйнування стосунків. Данні опитування показали переваги використання медіації у закладі освіти.

Більшість респондентів серед переваг використання медіації в закладі освіти назвали: створення комфортного та безпечного освітнього середовища; набуття учнями та ученицями позитивного досвіду вирішення конфлікту мирним шляхом і покращення атмосфери в колективі; підвищення культури спілкування; вплив на зменшення кількості правопорушень. За даними опитування 2020 р., 92% учнів та учениць були охоплені навчанням з вирішення конфліктів мирним шляхом та опануванням ненасильницької моделі поведінки.
Згідно з положеннями Закону України «Про повну загальну середню освіту»2 на кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес має організовуватися в безпечному освітньому середовищі, складовими якого є унеможливлення заподіяння учасникам(-цям) освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо).

Завантажити посібник

You may also like