Вебинар Ирины Филенко «Создание условий для формирования и развития лидерских качеств у подростков групп риска в условиях центров дневного пребывания»

Питання для розгляду:

  1. Психологічні та поведінкові особливості підлітків групи ризику.
  2. Досвід Центру денного перебування «Компас» БО «ХБФ« Благо »в формуванні мотивації на успіх у підлітка групи ризику.
  3. Школа лідерів ЦДП «Компас» БО «ХБФ« Благо ».

Тренер:  Філенко Ірина Дмитрівна , психолог ЦДП «Компас» БО «ХБФ« Благо ». Сертифікати: «Підтримка підлітків з травматичним досвідом», «Оцінка поведінкового здоров’я і психологічне відновлення людей, які пережили травматичний стрес», «Сучасні методи профілактики ризикованої поведінки серед неповнолітніх», «Дитяча Арт-терапія»,
«Гендерно-чутливий підхід в роботі з уразливими групами населення в соціально-правовій сфері »(підвищення кваліфікації).

Вас может заинтересовать