У сучасному світі міграцію неможливо винести за дужки, адже вона є важливим чинником глобального розвитку. МОМ, Агентство ООН з питань міграції, активно працює заради досягнення Цілей сталого розвитку.

You may also like