Важной составляющей успешного развития общества является активное участие молодежи. Украина не является уникальной в этом контексте, поскольку вопрос участия молодежи остро стоит на повестке дня во многих странах мира. В  2018 году Министерство молодежи и спорта Украины в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, […]

Конституция Украины — Основной закон государства Украина принятый 28 июня 1996 года на 5-й сесии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Стаття […]

Приказ об утверждении Порядка взаимодействия субъектов социальной работы с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах Цей Порядок визначає механізм взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги, та суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (далі — суб’єкти) під час здійснення ними заходів щодо виявлення сімей з дітьми, що можуть потрапити у складні життєві обставини, […]

Приказ об утверждении Порядка осуществления центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи социального инспектирования семей, детей и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах Цей Порядок визначає етапи та умови здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центр) соціального інспектування сімей, дітей та молоді, стосовно яких є інформація про перебування у […]

Приказ об утверждении Порядка осуществления социального сопровождения центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи семей и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах Цей Порядок визначає процедуру здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — Центри) соціального супроводу сімей або осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою надання своєчасної допомоги […]

Закон Украины Про социальные услуги Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Стаття 1. Визначення основних термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: соціальні послуги — комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у […]

Закон Украины Про социальную работу с семьями, детьми и молодежью Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: менеджмент у соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю — управління системою соціальної роботи з сім’ями, дітьми та […]

Закон Украины Про основы социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей Цей Закон визначає загальні засади соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані на реалізацію бездомними особами і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законодавством України, створює умови для діяльності громадських та […]