[mk_padding_divider size=”40″]

Соціально-поведінкові дослідження є складовою системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ/СНІД. Їх мета – відстежити тенденції змін у поширенні ВІЛ-інфекції та отримати інформацію про потенційні поведінкові фактори, які зумовлюють поширеність ВІЛ у суспільстві, а також використати цю інформацію для інформаційно-просвітницької діяльності, планування, моніторингу та оцінки ефективності профілактичних програм серед цільових груп.

Україна має досвід проведення поведінкових досліджень серед представників груп високого рівня інфікування ВІЛ. Так, з 1996 р. проводяться дослідження, спрямовані на вивчення особливостей поведінки та поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу, профілактичних програм для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), жінок комерційного сексу (ЖКС), ув’язнених, чоловіків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ) тощо. Моніторингові дослідження серед окремих груп ризику супроводжувалися паралельним проведенням тестування крові на ВІЛ та інших маркерів за допомогою швидких тестів (біоповедінкові дослідження).

З 2007 р. став можливим аналіз підліткової групи СІН, ЖКС та ЧСЧ, у 2008 р. вперше було проведено соціально-поведінкове дослідження підлітків, які живуть і працюють на вулиці.

Загалом емпірична база досліджень підлітків груп ризику включає:

 1. Вторинний аналіз даних підліткової групи за результатами біоповедінкових досліджень, проведених на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках реалізації програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» за технічної підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією серед:
  • СІН – 2007 (УІСД ім. О. Яременка), 2008 (СОЦІС), 2009, 2011, 2013 (УІСД ім. О. Яременка).
  • ЖКС – 2007 (УІСД ім. О. Яременка), 2008, 2009, 2011 (КМІС), 2013 (УІСД ім. О. Яременка).
  • ЧСЧ – 2007 (УІСД ім. О. Яременка), 2009, 2011, 2013 (ЦСЕП).
  • Підлітки груп ризику (у тому числі підлітків вулиці) – 2014 (УІСД ім. О. Яременка).
 2. Вторинний аналіз даних підліткової групи за результатами біоповедінкового дослідження засуджених, проведеного на замовлення Програми розвитку ООН «ПРООН», що діє від імені Управління ООН з наркотиків та злочинності «UNODC»:
  • Підлітки у виховних колоніях – 2011 (УІСД ім. О. Яременка).
 3. Соціально-поведінкові дослідження, проведені за технічної підтримки в рамках проекту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Профілактика ВІЛ серед підлітків груп найвищого ризику»:
  • Підлітки вулиці – 2008, 2011 (УІСД ім. О. Яременка).
[mk_padding_divider size=”40″]