Картування та оцінка потенціалу надавачів послуг є частиною аналізу зацікавлених сторін і, як правило, передбачають 8 кроків:

  • Складання повного списку зацікавлених сторін у кожному місті проекту (картування).
  • Обговорення функцій зацікавлених сторін.
  • Обговорення ресурсів (наявних і необхідних).
  • Обговорення інтересів зацікавлених сторін.
  • Обговорення важливості та впливу зацікавлених сторін.
  • Визначення взаємин між зацікавленими сторонами та динаміки цих взаємин.
  • Обговорення сильних і слабких сторін, можливостей та ризиків зацікавлених сторін.
  • Складання короткого списку організацій, які надають або планують надавати послуги, для наступного етапу дослідження – оцінки потенціалу сервісів.

Приклад картування та оцінки потенціалу надавачів послуг для ПГР:
http://www.unicef.org/ukraine/4_ukr_analiz_zacikavlenih_storin.pdf