SWOT-аналіз широко застосовується у процесі стратегічного планування, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) сторін проекту, можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації, та загроз (Threats), пов’язаних з його здійсненням.

Результати SWOT-аналізу серед державних і недержавних надавачів послуг уразливим підліткам і ПГР в Україні демонструють, що в багатьох сферах державні та недержавні організації доповнюють одні одних. Крім того, ефективність роботи НДО суттєво залежить від провідної ролі держави та від створення таких політики і законодавства, які належно відповідали б, з одного боку, потребам уразливих підлітків і ПГР, а з іншого – вимогам та стандартам якості роботи НДО.

Приклад SWOT-аналізу (с. 48):

http://www.unicef.org/ukraine/MARA_Report_ukr_druk.pdf

  • Україна
  • Білорусія
  • Молдова
  • Грузія
  • Азербайджан