Видання призначене для забезпечення викладання навчального курсу «Інклюзивна освіта» у закладах вищої педагогічної освіти, а також для організації післядипломної педагогічної освіти вчителів, керівників шкіл, методистів. Він також буде корисним викладачам вищих непедагогічних закладів освіти, батькам дітей з особливими освітніми потребами та усім, хто цікавиться питаннями інклюзивної освіти.

“Це видання стало результатом практичних і теоретичних напрацювань у рамках науково-педагогічного проєкту “Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації”, що впроваджував Фонд Порошенка разом з Міністерством освіти та науки. …Він складається з важливих для розвитку інклюзивної освіти тем, а саме — інклюзивна освіта як сфера відповідальності держави і громадянського суспільства, державно-громадське управління інклюзивної освіти, дитина з особливими потребами як суб’єкт інклюзивної осіти і організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти. Основною метою посібника є оволодіння педагогами основними компетентностями щодо засад інклюзивної освіти, системи державно-громадського управління інклюзивною освітою, особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, основних принципів та технологій організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти”, – розповіла Марина Порошенко.

Останній розділ навчального посібника присвячений підготовці майбутніх педагогів з оволодіння знаннями й уміннями щодо технологій організації освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами. У навчальному посібнику розміщено словник термінів і понять, які стосуються інклюзивної освіти, а також додатки, таблиці та схеми, які покликані допомогти у засвоєнні матеріалу.

You may also like