Зміст посібника складають науково-теоретичні та методичні матеріали до курсу «Вступ до інклюзивної освіти». Особлива увага приділяється:

  • концептуальним засадам інклюзивної освіти
  • практичним аспектам її впровадження на теренах України
  • питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами

Призначається для викладачів і слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, науково-педагогічних працівників, керівних кадрів загальної та спеціальної освіти.

You may also like