Практичний посібник «Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі» ґрунту єть ся на матеріалах досліджень інклюзивної проблематики та демонструє, яким чином наведені наукові висновки можна втілювати на рівні повсякденної практики для вдосконалення інклюзивного навчального процесу. В посібнику запропоновані чіткі та практично-орієнтовані стратегії організації інклюзивного навчання, підкріплені конкретними прикладами, що ілюструють способи перенесення запропонованих підходів на реалії навчального процесу.

Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, мето – дич ним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педа гогічних навчальних закладів, представникам громадських і батьківських орга нізацій, батькам дітей з особливими потребами/дітей з інвалідністю, науковцям та іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.

You may also like