Моніторинг поведінки як складова комплексної системи епіднагляду другого покоління за ВІЛ / СНІДом

Питання для обговорення:

 1. Ситуація з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
 2. Епіднагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні
 3. Специфіка об’єкту поведінкових досліджень. Групи ризику, групи-провідники та населення в цілому
 4. Особливості проведення поведінкових досліджень (у групах ризику, групах-провідниках та серед населення)
 5. Планування проведення поведінкових досліджень у групах ризику
 6. Встановлення контакту із представниками груп ризику (СІН, ЖКС)
 7. Пошук відбір та досяжність респондентів для проведення поведінкових досліджень
 8. Планування проведення поведінкових досліджень у групах-провідниках
 9. Специфіка інструментарію та технологія роботи інтерв’юера при вивченні поведінки груп ризику, груп-провідників та населення
 10. Аналіз результатів конкретних поведінкових досліджень та розробка практичних рекомендацій

Література

 • Варбан М.Ю., Дмитрук Н.А., Дебелюк М.І., Поведінкові сексуальні практики чоловіків, що мають секс з чоловіками, за результатами етнографічного дослідження// Український соціум. 2013. № 3(46) – http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/3_%202013/7-18.pdf
 • База поведінкових досліджень на сайті Громадської організації «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-ХХІ» – http://www.socium.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=123&Itemid=235
 • Вовк Е., Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией – рекомендации ВОЗ – http://www.unodc.org/documents/russia/News/Final_Conference_TDRUSJ17/UNODC_final_project_conference_22-23.11.2011_Vovc.pdf
 • Ерицян К.Ю., Новые направления комплексных био-поведенческих исследований в эпидемиологическом надзоре и профилактике ВИЧ-инфекции: исследования мостовых популяций и оценка численности уязвимых групп – chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
 • Марциновская В.А., Состояние и перспективы проведения дозорных эпидемиологических исследований за ВИЧ-инфекцией в Украине на современном этапе. Презентация//Украинский центр профилактики и борьбы со СПИД МЗ Украины – http://ucdc.gov.ua/uploads/documents/ab1ccb/d797c59b66e7aa57f430aaf4e1bbe157.pdf
 • Методичні рекомендації з проведення досліджень для моніторингу відповіді країни на епідемію ВІЛ-інфекції/ Балакірєва О.М., Варбан М.Ю., Довбах Г.В. [та ін.], МБФ “Міжнар .Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”. – К.:2008. – 96 с. – http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/monitoring_reports/pdf/metod_for%20site.pdf
 • Салюк Т., Эпидемиологические, поведенческие и другие исследования в Украине. Презентация – chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
 • Сбор поведенческих данных в группах с риском заражения ВИЧ//FamilyHealthInternational, 2002 – http://pubhealth.spb.ru/STDDIST/Prevent/Behav.htm
 • Сбор поведенческих данных для национальных программ по профилактике ВИЧ/СПИДа и ИППП. Совместный семинар ИМПАКТ/ФХИ/ЮНЭЙДС: отчет и выводы/Элизабет Писани, Тим Браун, Тоби Сайдел, Томас Рел, Мишель Караёль/ 1998 г. Издано на Русском языке в 2002 г. – http://data.unaids.org/Publications/irc-pub03/meetingbehavdata_ru.pdf
 • Султанов Л.В., Ясевич П.Е., Омельченко Д.А., Гончарова Н.П., Поведенческие риски потребителей инъекционных наркотиков в контексте эпидемии ВИЧ/СПИД// Журнал “Известия Алтайского государственного университета” “2/2004 г. – http://cyberleninka.ru/article/n/povedencheskie-riski-potrebiteley-inektsionnyh-narkotikov-v-kontekste-epidemii-vich-spid
 • Эпидемиологический надзор II поколения на региональном уровне (Алтайский край). Инструментарий для проведения эпиднадзора ІІ поколения среди ПИН/ Султанов Л.В., Демьяненко Э.Р., Максимова С.Г., Григорьев С.И., Голубцова М.В., Афанасьева Е.Н. / – http://www.antispid.alt.ru/monit/epid2.htm
 • Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. Презентация//Украинский центр профилактики и борьбы со СПИД МЗ Украины – http://ucdc.gov.ua/uploads/documents/ab1ccb/d797c59b66e7aa57f430aaf4e1bbe157.pdf
 • Яковлева А.А., Роль поведенческих исследований в эпидемиологическом надзоре и профилактике ВИЧ-инфекции

You may also like