Для організацій, які надають послуги підліткам груп ризику, одним з основних напрямів діяльності є аутріч-робота. Відомо, що «діти вулиці» – це наймобільніший та найуразливіший сегмент підлітків груп ризику. Інформація про місця локалізації дітей, які живуть або працюють на вулиці, постійно змінюється та потребує регулярного моніторингу. За допомогою методики картування, соціальні працівники зможуть отримувати чіткіші та інформативніші дані про нові точки локалізації ПГР і включати їх у свої аутріч-маршрути.

Впровадження нових опцій в аутріч-роботу за допомогою методики картування, може стати додатковим бонусом під час написання проектних заявок на отримання грантів для реалізації нових проектів по профілактичній роботі з підлітками груп ризику.

На кого розраховано

Громадські організації, які надають профілактичні послуги підліткам груп ризику (соціальні та аутріч-працівники). Зокрема НУО, які зіштовхуються з перешкодами під час пошуку цільової групи у місті та виявленням нових точок локалізації ПГР.

Основні питання за темою:

 • Актуалізація тематики, основні поняття та засади

 • Практичне застосування методології картування в роботі

 • Картування локації груп ризику. Специфіка об’єкта дослідження

 • Організаційні аспекти картування

 • Два послідовних рівня реалізації методології. Картування та валідизація

 • Інструментарій для збору даних

 • Обробка отриманого матеріалу. Підготовка баз даних

 • Специфіка аналізу даних, зібраних методом картування

 • Фінальний продукт картування. Підготовка карт з нанесенням точок локалізації підлітків ризику

 • Метод картування на прикладі результатів дослідження

Література

 1. Оцінка епідемії ВІЛ в м. Запоріжжі: картування ключових груп ризику та послуг для них. ISBN 978-617-7018-22-2 – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Internet_05062014.pdf
 2. Скалабан И.А., Социальное картирование как метод анализа социально-территориального пространства//Журнал исследований социальной политики, том 10, №1 – http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2012/10/03/1244539116/Sklaban_socialnoe%20kartirovanie.pdf
 3. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера : учебнометодическое пособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В., Пархоменко Ж. В.] / Под общ.ред. Т. В. Журавель. – К. : ПЦ «Фолиант», 2012. – 252 с. – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Trainer.pdf
 4. Мониторинг и оценка участия системы здравоохранения в решении проблемы гендерного насилия// Усиление роли системы здравоохранения в реагировании на гендерное насилие в Восточной Европе и Центральной Азии.Сборник материалов – http://www.health-genderviolence.org/ru/chast-i-%E2%80%93-sbornik-materialov-dlya-meditsinskikh-rabotnikov/monitoring-i-otsenka-uchastiya-sistemy–3
 5. Картування послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ у восьми областях Аналіз зацікавлених сторін, картування та оцінка потенціалу надавачів послуг для дітей та молоді груп ризику щодо ВІЛ-інфікування (на прикладі окремих міст): аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К. : ХХХХХХХ, 2013. – 44 с. – http://www.unicef.org/ukraine/4_ukr_analiz_zacikavlenih_storin.pdf
 6. Картування діагностичних та профілактичних послуг щодо туберкульозу для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД на базі центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (Аналітичний звіт за результатами операційного дослідження 2012 року) / О. В. Трофименко, Д. А. Дмитрук, к.соціол. н., О. М. Лисенко, к.соціол. н., Т. О. Коноплицька, к.соціол. н., І. Л. Голюк, А. Ю. Марусов, Н. В. Котлярова. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс в Україні», 2012. – 144 с. – http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2012/zvit_kartuvannya_TB.pdf
 7. Картування послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ у восьми областях України. Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області / Інна Шваб, Наталія Калягіна, Олена Дорошенко, Калеб Паркер, Кетрін Лью – К.: RESPOND, 2014. – 56 с. – http://respond.org.ua/files/attachments/8_Service%20Mapping%20for%20HIV%20Key%20Populations_A4_UKR_Final.pdf
 8. Мониторинг и оценка участия системы здравоохранения в решении проблемы гендерного насилия// Усиление роли системы здравоохранения в реагировании на гендерное насилие в Восточной Европе и Центральной Азии.Сборник материалов – http://www.health-genderviolence.org/ru/chast-i-%E2%80%93-sbornik-materialov-dlya-meditsinskikh-rabotnikov/monitoring-i-otsenka-uchastiya-sistemy–3
 9. Оцінка епідемії ВІЛ в м. Запоріжжі: картування ключових груп ризику та послуг для них. ISBN 978-617-7018-22-2 – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Internet_05062014.pdf
 10. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера : учебнометодическое пособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В., Пархоменко Ж. В.] / Под общ.ред. Т. В. Журавель. – К. : ПЦ «Фолиант», 2012. – 252 с. – http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Trainer.pdf
 11. Скалабан И.А., Социальное картирование как метод анализа социально-территориального пространства//Журнал исследований социальной политики, том 10, №1 – http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2012/10/03/1244539116/Sklaban_socialnoe%20kartirovanie.pdf
 12. Співтовариство, що займається вивченням можливостей картування Outcome Mapping – http://www.outcomemapping.ca/

 

You may also like